Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yli 2/3 Suomen bruttokansantuotteesta tulee yksityisestä ja julkisesta palveluliiketoiminnasta. Vertailukohtana mainittakoon, että Yhdysvalloissa palvelusektori työllistää jo 3/4 koko maan työvoimasta. Suomen palveluliiketoiminnalla on siis vielä varaa kasvaa. Kasvu voi tapahtua jo olemassa olevaa palveluliiketoimintaa kehittämällä sekä uusia palveluliiketoimintamalleja keksimällä.

Suomalainen lastentarvikelainaamo Liizi ja käytettyjä merkkivaatteita verkossa myyvä Emmy ovat hyviä esimerkkejä uudenlaisista palveluliiketoiminnan malleista. Innovatiivisimmat palvelut löytyvät ideoita yhdistelemällä ja ihmisten ongelmakohtia kuuntelemalla.

Itseäni ilostuttaa uusien palveluiden ennakkoluulottomuus ja rohkeus. Visit Finlandin Rent a Finn on hyvä esimerkki ja upea menestystarina täysin uudenlaisesta lähestymistavasta turisteille suunnatuista palveluista. Samaa pelikenttää jakava doerz on myös rohkea edelläkävijä elämysmatkailussa.

Valitettavasti monet elinkelpoiset, ellei jopa erinomaiset palvelu ideat eivät pääse lähtötelinettä pidemmälle, jos palvelun ideaa, sisältöä tai hyötyjä ei osata kommunikoida potentiaalisille ostajille tarpeeksi selkeästi ja houkuttelevasti. Jotta näin ei kävisi tarvitaan palvelun tuotteistusta.

Kävin tällä viikolla puhumassa palveluiden tuotteistamisesta YritysEspoon Quickstarter for Business in Finland -tilaisuudessa. Uutena markkinoinnin yhteistyökumppanina saan jatkossakin mahdollisuuden puhua YritysEspoon järjestämissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa uusille yrittäjille tai yrityksen perustamista suunnitteleville.

Ota yhteyttä jos sinulla on palveluidea joka kaipaa tuotteistusta. Tehdään siitä yhdessä seuraava suomalainen menestystarina.

 

Pin It on Pinterest