Aksela

Blogi

Aksela
Tavoitteiden määrittäminen on ensimmäinen askel niiden saavuttamiseen

Markkinoinnilta vaaditaan nykyään enenevässä määrin tuloksellisuutta – ja hyvä niin. Mielestäni jokaisen liiketoimintayksikön tulisi olla tulosvastuullinen omasta toiminnastaan. Koska markkinoinnin tärkein tehtävä on tukea myyntiä, tulee markkinoinnin tavoitteiden olla linjassa myynnin tavoitteiden kanssa. Myynti määrittää mitä halutaan saavuttaa ja markkinointi löytää keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta tässä tuleekin esiin kompastuskivi: entä jos myynti ei tiedä omia […]

Lue lisää
Aksela
Miten markkinointipäällikön työ eroaa markkinointijohtajan työstä?

Markkinointipäällikön ja markkinointijohtajan tehtävät eroavat yleensä toisistaan vastuiden, päätöksentekovaltuuksien ja toiminnan laajuuden osalta. Tässä on joitakin eroja: Vastuualueet: Markkinointipäällikkö tyypillisesti johtaa tiettyä osa-aluetta tai tiimiä markkinoinnissa, kuten digitaalista markkinointia, sisältömarkkinointia tai tuotemarkkinointia. He saattavat keskittyä tiettyihin markkinointitoimenpiteisiin tai kampanjoihin. Markkinointijohtaja sen sijaan on yleensä vastuussa yrityksen koko markkinointistrategiasta ja sen toteuttamisesta. Päätöksenteko ja strateginen suunnittelu: […]

Lue lisää
Aksela
Mitä Interim Chief Marketing Officer tekee?

Interim CMO (Chief Marketing Officer) on tilapäinen markkinointijohtaja, jonka tehtävänä on tarjota strategista johtajuutta ja asiantuntemusta markkinointiin liittyvissä kysymyksissä. Heidän roolinsa voi vaihdella yrityksen tarpeiden mukaan, mutta yleensä heidän tehtäviinsä kuuluvat: Markkinointistrategian kehittäminen: Interim CMO osallistuu yrityksen markkinointistrategian suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän analysoi markkinatrendejä, kohderyhmän tarpeita ja kilpailutilannetta auttaakseen yritystä saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Markkinointitoimenpiteiden johtaminen: […]

Lue lisää
Aksela
Miksi palkata Interim markkinointijohtaja?

Interim markkinointijohtajan palkkaamisessa on useita etuja. Tässä muutamia yleisimpiä syitä minkä vuoksi interim markkinointijohtajan palkkaaminen kannattaa. Asiantuntemus ja kokemus: Interim markkinointijohtajat tuovat mukanaan syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta, jonka he ovat keränneet työskennellessään useissa eri organisaatioissa ja toimialoilla. He voivat soveltaa parhaita käytäntöjä ja tuoreita näkemyksiä yrityksen markkinointistrategioihin. Joustavuus: Interim johtajat tarjoavat joustavan ratkaisun, kun yritys […]

Lue lisää
  • 1