Markkinointitavoitteet

Aksela
Tavoitteiden määrittäminen on ensimmäinen askel niiden saavuttamiseen

Markkinoinnilta vaaditaan nykyään enenevässä määrin tuloksellisuutta – ja hyvä niin. Mielestäni jokaisen liiketoimintayksikön tulisi olla tulosvastuullinen omasta toiminnastaan. Koska markkinoinnin tärkein tehtävä on tukea myyntiä, tulee markkinoinnin tavoitteiden olla linjassa myynnin tavoitteiden kanssa. Myynti määrittää mitä halutaan saavuttaa ja markkinointi löytää keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta tässä tuleekin esiin kompastuskivi: entä jos myynti ei tiedä omia […]

Lue lisää
  • 1