Aksela

Markkinointi­viestintä rakentaa tarinoita paitsi tuotteesta, myös asiakkaasta

20.07.2021
Kirjoittaja: Maria Aksela

Ensi alkuun voisi ajatella, että markkinointiviestinnässä keskeisintä on viestintä: se, että saadaan tieto markkinoitavasta tuotteesta laajalle ja juuri oikealle yleisölle. Vaikka tämä on toki erittäin tärkeää, markkinoinnin ja viestinnän yhdistelmässä, markkinointiviestinnässä, ei kuitenkaan ole kyse pelkästä viestinnästä. Markkinointiviestinnän arvo tulee sen toiminnasta tunteiden ja tunnesiteiden luojana, aineettoman arvon tuottajana. Siitä, miten tuote tai palvelu näyttäytyy, miten se koetaan, miten se istuu asiakkaan lifestyleen, identiteettiin ja persoonaan sekä vallalla oleviin ilmiöihin.

Kun asiakas käy second hand -tuotteita myyvässä myymälässä, ostaa sieltä tuotteen ja kertoo siitä sosiaalisessa mediassa, hän ottaa osaa valtavaan kestävän kehityksen ja kierrätyksen ilmiöön. Asiakkaan kulutusvalinta rakentaa hänen identiteettiään sekä kertoo hänen persoonastaan ja elämäntyylistään: hän on tiedostava, hän on kaupunkilainen, hän on muodin edelläkävijä, hän on trendikäs.

Markkinointiviestinnän kautta ei siis pelkästään rakenneta ja kerrota tarinoita tuotteesta ja brändistä, vaan myös asiakkaasta: mikä on se ryhmä, johon asiakas haluaa identifioitua, millaisen kuvan tämä haluaa antaa itsestään, mitkä tuotteet sopivat asiakkaan lifestyleen.

Markkinointiviestinnässä keskeistä onkin kirkastaa ymmärrystä siitä, mitä arvoja yrityksen tuotteeseen tai palveluun liittyy ja mihin arvoihin tämä pohjautuu, sekä minkä takia tietyt asiakkaat ostavat yrityksen tuotteita. Markkinointi auttaa löytämään brändin arvot ja kiteyttämään viestin oikean arvon ympärille.

Markkinointiviestintä luo arvoa

Markkinoinnilla arvoa

Markkinointiviestintä