Aksela

Markkinointi­viestintä rakentaa tarinoita tuotteesta sekä asiakkaasta

20.07.2021
Kirjoittaja: Maria Aksela

Ensi alkuun voisi ajatella, että markkinointiviestinnässä keskeisintä on se, että tieto markkinoitavasta tuotteesta saadaan laajalle ja juuri oikealle yleisölle. Vaikka se olennaista onkin, markkinointiviestinnässä ei kuitenkaan ole kyse pelkästä viestin välittämisestä. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on saada aikaan kysyntää ja myyntiä sekä vaikuttaa kohderyhmän ajattelutapaan ja ostokäyttäytymiseen. 

 

Markkinointiviestinnän arvo tulee sen toiminnasta tunteiden ja tunnesiteiden luojana, aineettoman arvon tuottajana. Siitä, miten tuote tai palvelu näyttäytyy, miten se koetaan, miten se istuu asiakkaan lifestyleen, identiteettiin ja persoonaan sekä vallalla oleviin ilmiöihin.

 

Kun asiakas käy second hand -myymälässä, ostaa sieltä tuotteen ja kertoo siitä sosiaalisessa mediassa, hän ottaa osaa valtavaan kestävän kehityksen ja kierrätyksen ilmiöön. Asiakkaan kulutusvalinta rakentaa hänen identiteettiään sekä kertoo hänen persoonastaan ja elämäntyylistään: hän on tiedostava, hän on kaupunkilainen, hän on muodin edelläkävijä, hän on trendikäs.

 

Markkinointiviestinnän kautta ei siis pelkästään rakenneta ja kerrota tarinoita tuotteesta ja brändistä, vaan myös asiakkaasta. Mihin ryhmään asiakas haluaa identifioitua, millaisen kuvan asiakas haluaa antaa itsestään, mitkä tuotteet sopivat asiakkaan lifestyleen.

 

Markkinointiviestinnässä keskeistä on kirkastaa, mitä arvoja yrityksen tuotteeseen tai palveluun liittyy, sekä minkä takia tietyt asiakkaat ostavat yrityksen tuotteita. Markkinointiviestinnän avulla asiakas ymmärtää brändin arvot.

Markkinointiviestintä luo arvoa

Markkinoinnilla arvoa

Markkinointiviestintä