Aksela

Miksi palvelun tuotteistaminen on niin tärkeää?

20.06.2021
Kirjoittaja: Maria Aksela

Palvelun tuotteistaminen on palvelukokonaisuuden käyttötarkoituksen kirkastamista sekä sen selkiyttämistä asiakkaan tarpeet ja odotukset huomioiden. Tuotteistaminen tuo kilpailuetua sekä helpottaa myyntiä ja markkinointia. Ja mikä erityisen tärkeää, tuotteistaminen auttaa asiakasta myönteisen ostopäätöksen tekemisessä. Palveluiden ollessa aineettomia, voi myyjällä ja ostajalla olla hyvinkin erilaiset käsitykset siitä, mitä palvelu pitää sisällään. Tästä syystä yrityksen on tärkeää linjata selkeästi, mitä palvelu sisältää ja mitkä palvelun osiot toteutetaan lisämaksusta.

 

Ensimmäinen askel palvelun tuotteistamisessa on konkreettinen listaus palvelun sisällöstä. Mitä asiakas maksamallaan rahalla saa tarkalleen ottaen saa? Palvelun tuotteistamisprojektin jälkeen esimerkiksi siivousfirma ei myy siivousta, vaan viikkosiivousta, muuttosiivousta, ikkunoiden pesua ja saunan pesua. 

 

Lisäksi tuotteistamisen seuraksena yritys tunnistaa kohderyhmänsä eli kenelle palvelu on suunnattu. Tällöin markkinointiponnistelut osataan kohdentaa oikein, asiakasta osataan puhutella henkilökohtaisemmin ja markkinoinnista saadaan tehokkaampaa. Kohderyhmiä voi olla myös useita, siivousfirman kohdalla esimerkiksi ruuhkavuosia elävät lapsiperheet ja eläkeläiset.

 

Kun yrityksessä on selvää, mitä ollaan myymässä ja kenelle, on sen myös helpompi kommunikoida asiakkaalle palvelun hyödyt verbaalisen ja kuvallisen viestinnän kautta. luoda palvelulupaus ja ideoida hyötyihin pohjautuvaa täsmällistä, selkeää ja kustannustehokasta markkinointia. Hyvin tuotteistetun palvelun kohdalla asiakas ymmärtää palvelukokonaisuuden hyödyt sekä tietää, mitä hän saa.

Tuotteistaminen

Markkinoinnilla arvoa

Tuote- ja palvelukonseptit

Tuotteistaminen