Aksela

Miksi palvelun tuotteistaminen on niin tärkeää?

20.06.2021
Kirjoittaja: Maria Aksela

Palvelun tuotteistaminen on tärkeää erityisesti myynnin ja markkinoinnin vuoksi. Palvelut ovat aineettomia, joten myyjällä ja ostajalla saattaa olla hyvinkin erilaiset käsitykset siitä, mitä palvelu pitää sisällään. Tästä syystä yrityksen on tärkeää linjata selkeästi, mitä palveluun kuuluu, ja mitkä palvelun osiot toteutetaan ainoastaan lisämaksusta.

 

Konkreettinen listaus palvelun sisällöstä on ensimmäinen askel palvelun tuotteistamisessa. Palvelun tuotteistamisprojektin jälkeen esimerkiksi siivousfirma ei myy siivousta, vaan viikkosiivousta, muuttosiivousta, ikkunoiden pesua ja saunan pesua. Seuraava askel on tunnistaa kohderyhmä, eli kenelle palvelu on suunnattu. Kohderyhmiä voi olla useita, siivousfirman kohdalla esimerkiksi ruuhkavuosia elävät lapsiperheet ja eläkeläiset.

 

Kun yritykselle itselleen on selvää, mitä se on myymässä ja kenelle, on sen myös helpompi kommunikoida asiakkaalle verbaalisen ja kuvallisen viestinnän kautta palvelun hyödyt, luoda palvelulupaus ja ideoida hyötyihin pohjautuvaa täsmällistä, selkeää ja kustannustehokasta markkinointia.

Tuotteistaminen

Markkinoinnilla arvoa

Tuote- ja palvelukonseptit

Tuotteistaminen