Aksela

Miten markkinointipäällikön työ eroaa markkinointijohtajan työstä?

08.02.2024
Kirjoittaja: Maria Aksela

Markkinointipäällikön ja markkinointijohtajan tehtävät eroavat yleensä toisistaan vastuiden, päätöksentekovaltuuksien ja toiminnan laajuuden osalta. Tässä on joitakin eroja:

Vastuualueet: Markkinointipäällikkö tyypillisesti johtaa tiettyä osa-aluetta tai tiimiä markkinoinnissa, kuten digitaalista markkinointia, sisältömarkkinointia tai tuotemarkkinointia. He saattavat keskittyä tiettyihin markkinointitoimenpiteisiin tai kampanjoihin. Markkinointijohtaja sen sijaan on yleensä vastuussa yrityksen koko markkinointistrategiasta ja sen toteuttamisesta.

Päätöksenteko ja strateginen suunnittelu: Markkinointipäällikkö tekee päätöksiä ja kehittää strategioita oman vastuualueensa puitteissa, mutta heidän päätöksentekovaltuutensa saattavat olla rajoitetumpia kuin markkinointijohtajalla, joka päättää yrityksen laajemmista markkinointistrategioista ja budjeteista.

Johtaminen: Markkinointipäällikkö voi johtaa tiimiä ja antaa suuntaviivoja alaisilleen omalla vastuualueellaan, kun taas markkinointijohtaja johtaa yleensä koko markkinointitiimiä ja voi olla mukana yhtiön ylimmässä johdossa.

Kommunikaatio ja yhteistyö: Markkinointipäällikkö kommunikoi ja tekee yhteistyötä usein suoraan oman tiiminsä kanssa, kun taas markkinointijohtaja saattaa olla mukana neuvottelemassa ja yhteistyössä muiden osastojen ja sidosryhmien kanssa yrityksen sisällä ja ulkopuolella.

Pitkän aikavälin visio: Markkinointijohtaja on yleensä vastuussa pitkän aikavälin markkinointistrategiasta ja sen kehittämisestä yrityksen liiketoimintatavoitteiden tukemiseksi, kun taas markkinointipäällikkö saattaa keskittyä enemmän lyhyen aikavälin taktisiin toimenpiteisiin oman vastuualueensa parantamiseksi.

Yhteenvetona markkinointijohtajan rooli on yleensä laajempi, strategisempi ja päätöksentekovaltaa sisältävämpi verrattuna markkinointipäällikön rooliin, joka voi olla enemmän keskittynyt operatiivisiin ja taktisiin tehtäviin omalla vastuualueellaan.

Lähetä viesti

Markkinointipäällikkö