Palvelut

Markkinointistrategiat ja -suunnitelmat

Markkinointistrategia on pitkän aikavälin suunnitelma, joka auttaa yritystä pitämään fokuksen oikeissa asioissa arjen läikkyessä yli.

Palvelun tuotteistaminen

Palvelun tuotteistaminen on palvelun paketoimista niin, että asiakas ymmärtää mitä palvelu sisältää, miten ja missä palvelu toteutetaan sekä mitä hyötyä siitä hänelle on.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on nimensä mukaisesti palveluiden muotoilua. Siinä on lähtökohtana on syvä asiakasymmärys ja tavoitteena mahdollisimman hyvä asiakaskokemus.

Markkinointityön toteutus

Tarjoamme palveluita mm. kampanjoissa, sisällöntuotannossa, sosiaalisessa mediassa, digimarkkinoinnissa, graafisessa suunnittelussa ja tapahtumissa.

Pin It on Pinterest