Aksela

Markkinointi­viestintä

Digitaalinen markkinointiviestintä on nykypäivänä markkinoinnin kulmakivi. Siksi rakennamme aina asiakkaillemme vahvan läsnäolon eri digitaalisille kanaville, jotka palvelevat parhaiten asiakkaan etua.

 

Markkinointiviestintä noudattaa vanhaa sanontaa: hyvin tehtynä sitä ei välttämättä edes huomaa, mutta huonosti hoidettuna siitä seuraa haittaa. Tarjoamme ammattilaisen näkökulman ja viestinnällisiä ratkaisuja niin isoihin kuin pieniinkin viestinnän tarpeisiin.

 

Mistä ja miksi yrityksen tulee viestiä:

 

Tuote-ominaisuuksista ja hyödyistä

 

Digitaalisen kaupankäynnin kasvun myötä asiakkaalla on saatavilla satoja verrokkituotteita, joista valita. Ostopäätös tehdään kuvan ja tekstin perusteella omalla kotisohvalla istuen, ei kivijalkaliikkeessä tuotetta hypistelemällä. Asiakkaan ostopäätöksessä painaa eniten se, kuinka houkuttelevan ja totuudenmukaisen kuvauksen tuotteesta yritys esittää.

 

Brändistä, arvoista ja vastuullisuudesta

 

Viestintä on tärkeä osa yrityksen brändinrakentamista. Taitavan viestinnän avulla yritys voi rakentaa itselleen brändiarvoa, mikä tekee yrityksen tuotteista halutumpia ja oikeuttaa suurempaan hintapreemioon. On tärkeää, että yrityksen brändi on kutsuva ja selkeä, ja kuvastaa yrityksen arvoja ja toimintaa totuudenmukaisesti.

 

Asiakas ei enää osta pelkkää tuotetta, vaan rakennuspalikoita sellaiseen identiteettiin ja elämäntyyliin, jotka kuvastavat hänen arvomaailmaansa. Asiakas haluaa siis ostaa yritykseltä, jonka arvojen kokee olevan lähellä omia arvojaan.

 

Referenssimarkkinoinnista

 

”Tyytyväinen asiakas on paras mainos”. Referenssimarkkinoinnin kautta yritys viestii aiemmista, positiivisista asiakaskohtaamisista ja tyytyväisistä asiakkaista. Tämä luo yrityksestä kuvan luotettavana ja lämminhenkisenä toimijana, joka myös lunastaa lupauksensa.

 

Referenssimarkkinointia voidaan tehdä monessa eri kanavassa. Suunnittelemme ja toteutamme referenssimarkkinointia yritykselle kanavakohtaisesti.

 

Työnantajamielikuvan rakentamisesta

 

Markkinointiviestintä ei ole vain asiakkaita varten, vaan kohdistuu myös työntekijöihin. Tehokkaan ja selkeän viestinnän ansiosta yritys saa houkuteltua ja pidettyä alan parhaat työntekijät. Lisäksi yritys osoittaa välittävänsä työntekijöistään ja olevansa työpaikkana viihtyisä ja kannustava.

 

Asiantuntijuudesta

 

Monesti yrityksessä ei kirjoiteta blogitekstejä ajanpuutteen vuoksi. Blogitekstit ovat kuitenkin tehokas tapa antaa näytteitä omasta osaamisesta ja viestiä asiantuntijuudesta. Blogitekstit toimivat erinomaisesti inbound-markkinoinnin välineenä ja houkuttelevat kävijöitä sivustolle vielä vuosien päästä kirjoittamis- ja julkaisuajankohdasta. Kun teksti vielä sidotaan hyvin suunniteltuun Linkedin-postaukseen, saadaan tuotua lisää kävijöitä yrityksen nettisivuille ja nostettua yrityksen asiantuntijuus laajan yleisön tietoon. Tuotamme kiinnostusta herättäviä, selkeitä ja asiantuntevia blogitekstejä, jotka korostavat yrityksen keskeisintä osaamista ja ajankohtaista toimintaa.

Ota yhteyttä

X

Ota yhteyttä

Maria Aksela
Maria Aksela

CEO

 

040 5409 812

maria.aksela@aksela.fi

aksela.fi