Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on nimensä mukaisesti palveluiden muotoilua. Siinä on lähtökohtana on syvä asiakasymmärys ja tavoitteena mahdollisimman hyvä asiakaskokemus. Ymmärtämällä asiakasta paremmin yritys pystyy tuottamaan asiakkaalleen enemmän arvoa. Tyytyväiset asiakkaat pysyvät todennäköisimmin yrityksen asiakkaina jatkossakin sekä suosittelevat yritystä muille.

Palvelumuotoiluprosessissa on kokonaisuudessaan viisi vaihetta: tutkimusvaihe, analyysivaihe, ideointivaihe, konseptointivaihe ja prototypointi. Kaikki lähtee liikkeelle tutkimusvaiheesta. Tässä vaiheessa asiakasymmärrystä kerätään haastatteluiden ja havainnoinnin avulla. Kun materiaalia on tarpeeksi kasassa sitä voidaan alkaa analysoimaan. Tutkimus- ja analyysivaiheiden tuloksena yrityksellä on käsissään asiakaspersoonat, asiakasprofiilit palvelupolku ja kokemuskartta. Tässä vaiheessa ollaan vasta puolitiessä palvelumuotoiluprojektissa, mutta yrityksen markkinoinnin näkökulmasta tämänkin tason saavuttaminen auttaa jo yksinään kohdentamaan markkinointia oikeille asiakasryhmille sekä korjaamaan suurimman suden kuopat palvelupolun varrelta. Tämän vuoksi haluamme tarjota tätä palvelumuotoilun ensimmäistä vaihetta omana kokonaisuutenaan omille asiakkaillemme.

Autamme tutkimus- ja analyysivaiheessa määrittämään:

  • Asiakaspersoonat
  • Asiakasprofiilit
  • Palvelupolun
  • Kokemuskartan

Palvelumuotoilun kolmas ja neljäs vaihe ovat ideointi- ja konseptointivaiheet. Ideointivaiheessa keksitään nopealla tempolla mahdollisimman paljon ideoita konseptointivaihetta varten. Tässä viimeisessä vaiheessa hahmotetaan visuaalisesti ja sanallisesta kuinka tämä uusi paranneltu palvelu toimisi. Minkälainen olisi uusi palvelupolku sekä sen sisältämät palvelutuokiot. Palvelumuotoilun viides vaihe on kokeiluvaihe, eli prototypointi. Siinä uutta palvelua testataan mahdollisimman kevyellä kustannuksella. Mikäli prototypointi oli asiakaspalautteen mukaan onnistunut on asiakkaalla käsissään raakaversio uudesta todistetusti toimivasta ja asiakkaiden pitämästä palvelusta jota lähteä kaupallistamaan.

Autamme ideointi-, konseptointi- ja prototypointivaihessa:

  • Määrittämään miten uusi paranneltu palvelu toimisi.
  • Kokeilemaan kevyesti ja kustannustehokkaasti miten palvelu toimisi konkreettisesti.
    • Kiinnostuitko palvelumuotoiluprojektin toteuttamisesta?

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Pin It on Pinterest