Palvelun tuotteistaminen

Palvelun tuotteistamisessa on kyse palvelun paketoimisesta sellaiseen muotoon, että asiakas ymmärtää mitä palvelu sisältää, miten/missä palvelu toteutetaan ja mitä hyötyä siitä on hänelle.Tuotteistamisen myötä asiakkaan tulisi saada tasalaatuista ja saman sisältöistä palvelua huolimatta siitä kuka asiakaspalvelija palvelun tuottaa. Olen työurani aikana huomannut palvelun tuotteistamisen olevan monille yrityksille vaikeaa. Tämän vuoksi se jää myös monelta tekemättä. 

Miksi palvelun tuotteistaminen on niin tärkeää?
Lyhyt vastaus: myynnin ja markkinoinnin vuoksi. Koska palvelut ovat aineettomia saattaa myyjällä ja ostajalla olla erilaiset käsitykset siitä, minkä sisältöisestä palvelusta he ovat juuri tehneet kaupat – mitä palveluun kuuluu ja mitkä palvelun osiot toteutetaan ainoastaan lisämaksusta. 

Konkreettinen listaus palvelun sisällöstä on palvelun tuotteistamisen ensimmäinen steppi. Esimerkiksi palvelun tuotteistamisprojektin jälkeen siivousfirma ei myy siivousta, vaan viikkosiivousta muuttosiivousta, ikkunoiden pesua ja saunanpesua. Seuraava steppi on tunnistaa kohderyhmä, eli kenelle palvelu on suunnattu. Kohderyhmiä voi olla useita, kuten siivousfirma esimerkissämme ruuhkavuosia elävät perheet ja eläkeläiset. 

Kun tiedetään mitä ollaan myymässä ja kenelle on myös helpompi kommunikoida asiakkaalle tekstein ja kuvin palvelun hyödyt, luoda palvelulupaus sekä ideoida hyötyihin pohjautuvaa täsmällistä, selkeää ja kustannustehokasta markkinointia.

Autamme yritystäsi tuotteistamaan palvelusi seuraavanlaisesti:

  • Määrittämällä palveluiden sisällön
  • Määrittämällä palveluiden kohderyhmät
  • Määrittämällä palveluiden hyödyt 
  • Luomalla palvelulupauksen
  • Luomalla palvelua tukevat visuaaliset elementit

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Pin It on Pinterest