Aksela

Tavoitteiden määrittäminen on ensimmäinen askel niiden saavuttamiseen

02.05.2024
Kirjoittaja: Maria Aksela

Markkinoinnilta vaaditaan nykyään enenevässä määrin tuloksellisuutta – ja hyvä niin. Mielestäni jokaisen liiketoimintayksikön tulisi olla tulosvastuullinen omasta toiminnastaan. Koska markkinoinnin tärkein tehtävä on tukea myyntiä, tulee markkinoinnin tavoitteiden olla linjassa myynnin tavoitteiden kanssa. Myynti määrittää mitä halutaan saavuttaa ja markkinointi löytää keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta tässä tuleekin esiin kompastuskivi: entä jos myynti ei tiedä omia tavoitteitaan?

Nykyaikainen myyntiorganisaatio ei saisi toimia enää ”lisää myyntiä, liidejä ja näkyvyyttä millä keinolla tahansa -periaatteella”. Nykyaikaisen myyntiorganisaation tulisi pyrkiä ymmärtämään mahdollisimman tarkkaan kohderyhmänsä ja mitä se haluaa saavuttaa. Kuinka paljon myyntiä havitellaan sekä miltä maantieteellisiltä alueilta ja kuinka lämpimiä liidejä on tavoitteena kerätä. Niin, ja mikä ylipäätänsä mielletään liidiksi… Näiden perusasioiden määrittäminen auttaa markkinointia kohdentamaan toimensa oikein ja kustannustehokkaasti.

Olen huomannut, että yritykset voivat joskus suhtautua varauksella markkinoinnin tavoitteiden määrittelyyn. Tämä saattaa johtua prosessin työläydestä, kiireisestä arjesta, tai siitä, että prosessi voi paljastaa puutteita yrityksen muussa toiminnassa. Tavoitteiden asettamisen prosessi tulisi kuitenkin nähdä mahdollisuutena myynnin ja markkinoinnin yhteistyön syventämiseen sekä toiminnan parantamiseen yrityksen kaikilla tasoilla.

Kun myynti ja markkinointi työskentelevät yhdessä määritelläkseen, mitä oikeasti halutaan saavuttaa, syntyy jaettu tahtotila tavoitteiden saavuttamisesta sekä dynaaminen kumppanuus, joka voi kääntää haasteet mahdollisuuksiksi.

Useasti käyttämäni vertaus, jossa myynnin tehtävä on piirtää karttaan raksi päämäärän symboliksi ja markkinoinnin löytää paras reitti päämäärän luo, kuvastaa tätä yhteistyön voimaa. Vain yhteisesti asetetuilla, selkeillä ja saavutettavissa olevilla tavoitteilla voidaan saavuttaa parhaat tulokset.

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia kasvuun ja innovaatioon, kunhan muistamme, että tavoitteiden asettaminen on ensimmäinen askel niiden saavuttamiseksi.

 

Kaipaatko apua yrityksesi myynti- tai markkinointitavoitteiden määrittämiseen? Ota yhteyttä niin sparrataan niitä yhdessä.

Lähetä viesti

Yleinen

Markkinointitavoitteet

Tavoitteet