Aksela

Mikä arvo on asiakkaasi tärkein oston ajuri?

31.08.2021
Kirjoittaja: Maria Aksela

Second hand -tuotteita suosiville esimerkiksi urbaanissa second hand -myymälä Relovessa käyttöarvon korostuminen yhdistyy vastuulliseen kuluttamiseen ja kestävän kehityksen arvoihin. Tokmannin asiakkaille tärkeää on käyttöarvon ja tuotteen rahallisen arvon optimaalinen suhde. Stockmannilta kivijalasta ostettaessa puolestaan korostuu hedonistinen kuluttaminen nautinnolliseen ostokokemukseen. 

 

Digitaalisen markkinoinnin ja kaupankäynnin lisääntyessä korostuu asiakkaan tunteminen ja markkinointiviestinnän rooli – mitkä arvot ohjaavat asiakasta ostamaan ja miten asiakkaalle viestitään. Verkkokaupassa asioitaessa kivijalkakaupan ostokokemus ja siihen liittyvät arvot jäävät puuttumaan. Sähköisissä kanavissa sen sijaan korostuvat brändiin ja itse tuotteeseen liittyvät arvot sekä niihin kytkeytyvä tarina.

 

Markkinointiviestinnän toteutuksessa on syytä pohtia, miten tuotteen brändi luodaan ja miten tuote viedään ja positioidaan markkinoille. On tärkeää ymmärtää, mitä kautta tuote kulkeutuu eri asiakasryhmille, ja mitkä ovat ne syyt, joiden takia tietyt asiakkaat ostavat tuotetta. Jokainen asiakas haluaa kuulua johonkin heimoon ja rakentaa jonkinlaista identiteettiä ja elämäntyyliä. Markkinointiviestinnällä voidaan vahvistaa oston ajureita ja havainnollistaa asiakkaalle, miten myytävä tuote tai palvelu toimii arvon luojana.

Markkinointiviestintä luo arvoa

Markkinoinnilla arvoa

Markkinointiviestintä