Aksela

Tiedätkö mikä arvo on asiakkaasi tärkein ajuri?

31.08.2021
Kirjoittaja: Maria Aksela

Second hand -buumissa käyttöarvon korostuminen kuluttajalle yhdistyy vastuulliseen kuluttamiseen. Tokmannilta ostaessa taas korostuvat käyttöarvon ja tuotteen rahallisen arvon optimaalinen suhde. Stockmannilta kivijalasta ostettaessa puolestaan korostuu hedonistisen kuluttamisen arvo, joka yhdistyy ostoskokemuksen nautinnollisuuteen – ja nykyään Reloven kohdalla myös vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arvoihin.

 

Digitaalisen markkinoinnin ja kaupankäynnin lisääntyessä markkinointiviestinnän rooli korostuu entisestään, sillä nettikaupasta ostettaessa kivijalkakaupassa koettu ostokokemus ja siihen liittyvät arvot jäävät puuttumaan. Sen sijaan korostuvat brändiin ja itse tuotteeseen liittyvät arvot sekä niihin kytkeytyvä tarina.

 

Markkinointiviestinnän kautta pohditaan, miten tuotteen brändi luodaan ja miten tuote viedään ja positioidaan markkinoille. On tärkeää ymmärtää, mitä kautta tuote kulkeutuu eri ostajaryhmille, ja mitkä ovat ne syyt, joiden takia tietyt ihmisryhmät ostavat tuotetta. Jokainen asiakas haluaa kuulua johonkin heimoon ja rakentaa jonkinlaista identiteettiä ja elämäntyyliä. Markkinointiviestintä havainnollistaa, miten myytävä tuote tai palvelu toimii tässä yhtälössä arvon luojana.

Markkinointiviestintä luo arvoa

Markkinoinnilla arvoa

Markkinointiviestintä