Aksela

Tuotteen hinta ja arvo ovat kaksi eri asiaa

31.08.2021
Kirjoittaja: Maria Aksela

Subjektiivisen arvon vastinpari on objektiivinen arvo eli myytävän tuotteen rahallinen arvo. Tuotteen rahallinen arvo on kuitenkin hyvin kaukana siitä, mitkä ovat tuotteen valmistuskustannukset, sen käyttöarvo kuluttajalle sekä hinta, jolla tuotetta myydään. Tuotteen arvo ja tuotteen hinta ovat siis eri asiat. Esimerkiksi kirpputoreilla tuotteen hinta on hyvin kaukana sen käyttöarvosta, kun taas vaikkapa Tokmannilla tuotteen käyttöarvo ja tuotteen rahallinen arvo ovat hyvin lähellä toisiaan. Lisäksi kokemus hinnasta on subjektiivinen: toiselle 100 euroa on vähän, toiselle paljon. Se, mistä kukin on valmis maksamaan 100 euroa voi myös vaihdella.

 

Markkinointiviestinnän avulla on mahdollista vaikuttaa tuotteen välinearvoon liiketoiminnan kasvattajana esimerkiksi myynnin määrän lisäämisen tai tuotteen hinnan korottamisen kautta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi brändin avulla: vaikutetaan siihen, mitä tuote kuluttajalle edustaa. Markkinoinnin avulla voi siis vaikuttaa paitsi siihen, että tietyn tuotteen hinta nousee, myös siihen, millaista välinearvoa tuote kuluttajalle tuottaa. Tietynlaisen brändin omaavan, kalliin auton arvo ei olekaan enää pelkästään siinä, että kuluttaja ostaa toimivan kulkuvälineen. Autolla on välinearvoa siinä, että ostaja pääsee identifioitumaan varakkaampien ihmisten ryhmään tuotteen ostettuaan.

 

Kun yritys luo arvoa, se pystyy hinnoittelemaan tuotteensa ja palvelunsa korkeammalle. Arvoa myydessä ei tuotetta myöskään tarvitse myydä niin suurissa määrin. Tämä ajatusmalli vertautuu myös asiantuntijatyöhön – ei myydä palvelua tunteina, vaan myydään arvoa. Markkinointiviestinnän keinoin arvoa yritykselle luodaan esimerkiksi tuotteistamalla: siivouspalvelu ei myy siivousapua, se myy rentoutumista, omaa aikaa, luksusta arjen keskelle, laatuaikaa perheen kanssa tai juhlan tuntua vaikkapa joulusiivouksen muodossa.

 

Arvoa ei kuitenkaan luoda sattumalta. Se luodaan suunnittelemalla, käyttämällä siihen aikaa ja rahaa, ymmärtämällä asiakasnäkökulmaa eli sitä, mikä on asiakkaan kohtaama todellisuus. Markkinointi itsessään ei luo arvoa, vaan se tulee luoda yhteistyöllä yrityksen kanssa. Markkinointi ja brändi eivät voi olla päälle liimattuja, vaan arvolupaukset tulee myös lunastaa.

Markkinointiviestintä luo arvoa

Markkinoinnilla arvoa

Markkinointiviestintä